Schmiedeberg Marie +1878

Kamienna tabliczka nagrobna w kształcie serca zachowana w lapidarium. Marie Schmiede/berg / gb. den 11/12 1871 /gst. den 2/4 1878 Maria Schmiedeberg urodzona dnia 11.12.1877, zmarła dnia 2.4.1878. Maria Johanna Schmiedeberg(1) była córką robotnika w zakładzie przetwórstwa bursztynu Friedricha Schmiedeberga oraz

Continue reading

Reichow Franz +1940

Wykonany z betonu krzyż zachowany w lapidarium. Dachdeckermeister / Franz Reichow / 1885 – 1940 Mistrz dekarski Franz Reichow 1885-1940. Franz Reichow(1) urodził się 17.10.1885 r., zmarł 29.03.1940. Był najprawdopodobniej synem Berty i Wilhelma Reichow, mężem Elżbiety Reichow i wykonywał ten sam

Continue reading