Bornemann Kurt +1914

Połamane szczątki kamiennej tablicy nagrobnej zachowane w lapidarium. [Kurt Bor]nemann / …….1900, / [3.07.1]914. / [Du bleibst uns unv]ergesslich. Kurt Bornemann ur. …. 1900, zm. 3. lipca 1914. Pozostaniesz w naszej pamięci. Przyczyną śmierci Kurta Bornemanna(1) było utonięcie. Został on pochowany

Continue reading

Belde Dieter +1939

Uszkodzony żeliwny krzyż z porcelanowymi tabliczkami zachowany Izbie Pamięci Słupszczan. Dieter Belde / * 27.11.1939, / +27.11.1939. / Lasset die Kindlein / zu mir kommen. Dieter Belde ur. 27.1939, zm. 27.11.1939. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie oznaczony cytat z Ewangelii św.

Continue reading

Bartke Alexander +1927

Szczątek kamiennego nagrobka zachowany w lapidarium [Alexander] / Bartke / .. .8.1899 / [3.3.1927] Upamiętnia on kupca Alexandra Bartke(1) (Bardtke) zmarłego na zapalenie płuc  3 marca 1927 r. w wieku 28 lat. Został on pochowany w części cmentarza określanej mianem Gewölbeplatz,

Continue reading