Albrecht Karl +1942

Albrecht Karl

Nie zachowany betonowy krzyż nagrobny. Zdjęcie wykonano w połowie lat 70-tych XX w. w czasie likwidacji dawnego cmentarza.

Hier ruht in Frieden / Karl Albrecht /    * 28.5.1882 + 7.3.1942

Tu spoczywa w pokoju Karl Albrecht ur. 28.5.1882 zm. 7.3.1942

Karl Albrecht, w 1937 r. odnotowany w księdze adresowej jako robotnik, a w nekrologu zaś jako rencista mieszkał wraz z żoną Bertą(1) z domu Herz przy ul. Poststrasse(2) [Sierpinka] 12. Zmarły przynależał do parafii św. Piotra i nie został wymieniony w księgach cmentarnych parafii Mariackiej.

Żródła:
1. Grenz Zeitung: 10.03.1942; 16.03.1942,
2. Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei,1938, s. 3.

Poststrasse01

Poststrasse

Nekrolog ZH

Nekrolog Grenz Zeitung: 10.03.1942;

Nekrolog ZH 2

Podziękowanie dla uczestników pogrzebu  Grenz Zeitung: 16.03.1942

 

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.