Arnim Ferdinand von +1835

Arnim Ferdinand

Nie zachowany pomnik kamienny opisany w wydawnictwie Hardow R., Alte und neue Grebdenkmäler im Stadt= und Landkreis Stolp, Słupsk, 1930, przeł. W.M. Wachniewski.

Ferdinand / Friedrich Philip / von Arnim / Koenigl. Pr. Generalmajor / gestorben / den 8ten September 1835.

Ferdinand Friedrich Philip von Arnim królewski pruski generał major zmarły dnia 8 września 1835.

Ferdynand von Arnim urodził się w 1772 r. i rozpoczął karierę wojskową w roku 1786 w 8. Pułku Huzarów Schulenburga awansując w 1789 do stopnia chorążego, w 1792 do stopnia podporucznika, w 1800 – porucznika, a w 1805 – kapitana. Po pokoju w Tylży wobec reorganizacji armii pruskiej przeniesiony w stan nieczynny. Ponownie wcielony w szeregi armii pruskiej 7. września 1808 r. kiedy trafił do 5. Pułku Huzarów, gdzie w 1812 roku został mianowany dowódcą szwadronu. W 1813 roku otrzymał stopień majora, a od 29. marca 1815 r. przejął dowodzenie nad całym pułkiem. W tym samym roku otrzymał stopień podpułkownika. W 1819 roku mianowany na pułkownika, a w 1830 objął dowództwo 13. Brygady Kawalerii. W tym samym roku został przeniesiony na emeryturę w stopniu generała majora. W okresie swojej 44-letniej służby wojskowej brał udział w wojnach w latach 1793 – 1795, 1806, 1813 – 1815.

Za zasługi w bitwie pod Kirweiler 1794 został odznaczony Medalem za Zasługi Wojenne (Militarverdienstorden), za bitwę pod Lipskiem w 1813 Krzyżem Żelaznym I klasy, a w roku 1826 Orderem Czerwonego Orła (Rothen Adlerorden). Oprócz tego posiadał rosyjski Order Świętej Anny II klasy.

Zmarł w Słupsku w 1835 r.

Źródło:

1. Neuer Nekrolog der Deutschen, Dreizehnter Jahrgang 1835, Zweiter Thiel, Weimar 1837, s. 745 (dostępny na stronie http://books.google.pl).

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.