Białogard – Płyta nagrobna nieznanej osoby

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Płyta o wymiarach 180 x 105 x 10 cm wmurowana pierwotnie w posadzkę kruchty, zawieszona jest obecnie w kruchcie, na zachodniej ścianie po stronie północnej .
Wykonana z jasnego wapienia, ozdobiona pośrodku wieńcem laurowym, w którym znajduje się inskrypcja  majuskulna o wklęsłych literach, złożona z trzech krótkich wersów (prawdopodobnie zawierająca imię, nazwisko zmarłego i datę śmierci) mocno zatarta i niemożliwa do pełnego odczytania.

Tekst
…. // BEU..UHE (?) // 1715 //

Źródło:
P. Jaskanis, M. Zakrzewski, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

Posted under: Epitafia

Comments are closed.