Bölter Franz +1920

Bolter obecny

Kamienny pomnik zachowany w kwaterze 4A, rząd 5, miejsce 6 częściowo przykryty współczesną metalową tabliczką (wcześniej w całości przykryty blachą z polskimi napisami).

Hier ruhet / unser Sonnenschein / Franz Bölter / * 26. Sept. 1898, / + 2. März 1920 / Unvergeblich den Deinen. / Friedrich Bölter / *9.9.1864 + 27.12.1939. / Emilie Bölter / geb. Schurig / * 1.11.1871 + 6.11.1941

Tu spoczywa nasze słońce Franz Bölter ur. 26. września 1898, zm. 2 marca 1920. Niezapomniany dla Twoich (bliskich). Friedrich Bölter, ur. 9.9.1864, zm. 27.12.1939. Emilie Bölter, z domu Schurig ur. 1.11.1871, zm. 6.11.1941.

Wirtschaftseleve (być może słuchacz wojskowej szkoły dla podoficerów gospodarczych) Franz Bölter(1) zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku w wieku 21 lat. Pochowany został w kwaterze 9, rząd 16, miejsce 20. Prawdopodobnie później jego zwłoki przeniesiono do grobu rodziców położonego również w prestiżowej części cmentarza Gewölbeplatz.

Emerytowany sekretarz w urzędzie celnym Friderich Bölter(2) mieszkał w 1937 r. wraz z żoną przy ul. Sandberg(3) [Wiejska] 39. Został pochowany w kwaterze 4a, rząd 5, miejsce 6.

Ciało wdowy Emilie Bölter(4) zostało po śmierci poddane kremacji i pochowane również w tym samym grobie. Zgon Emilii Bölter zgłosiła w biurze parafialnym Margarete Arndt zamieszkała przy Küsterstrasse (Wileńska) 37 (synowa?).

Źródła:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 72/30/562,
  2. Akta parafii NMP w Słupsku 74/153/451,
  3. Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei, 1938, s. 2,
  4. Akta parafii NMP w Słupsku 74/251/436.

1938
Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei, 1938

Sandberg04Sandberg

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.