Bornemann Kurt +1914

IMGP3683

Połamane szczątki kamiennej tablicy nagrobnej zachowane w lapidarium.

[Kurt Bor]nemann / …….1900, / [3.07.1]914. / [Du bleibst uns unv]ergesslich.

Kurt Bornemann ur. …. 1900, zm. 3. lipca 1914. Pozostaniesz w naszej pamięci.

Przyczyną śmierci Kurta Bornemanna(1) było utonięcie. Został on pochowany w części cmentarza Marienplatz, w kwaterze 29, rząd 1, miejsce 19.

Najprawdopodobniej był on synem urzędnika pocztowego Teodora Bornemanna mieszkającego przy ul. Hospitalstrasse(2) [Tuwima] 10, jedynej osoby tego nazwiska wymienionej w księdze adresowej miasta Słupska w 1914 r.

Źródła:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 71/97/144,
  1. Adreß-Buch für die Stadt Stolp i. Pom. Stolp: Feige, 1914, s. 187.

 1914

Adreß-Buch für die Stadt Stolp i. Pom. Stolp: Feige, 1914

 Hospitalstrasse03

 Hospitalstrasse

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.