Bukowina p. lęborski – Płyta nagrobna Franciszka Weyhera

Franciszek Weyher

Prostokątna płyta barokowa o wymiarach 211 x 143 cm  wmurowana w posadzkę nawy przy prezbiterium. Płaskorzeźbiona z herbem i napisem łacińską majuskułą w 17 rzędach. Herb mocno starty wypukłorzeźbiony w owalu. Tarcza okrągła, ujęta stylizowanymi labrami z akantu – ornament symetryczny z podwieszoną kurtyną z chwostem u dołu, zwieńczona pięciopałkową koroną. W polu nad pasem ornamentu trzy pięciolistne rozetki.

Pod herbem napis:
DOM // LOCUS QUIETIS // MAGNIFICI AC GENEROSI // FRANCISCI GEORGII WEYHER // PRO TRIBUNI IEGIGNIS // REGIS AC REI PUBLICAE POLONIAE // QUI // STRENUE PERACTIS MILITIAE LABORIBUS // DEO PATRIAE AMICIS INSERVIENDO // VITAM CONSUMPSIT // NATUS D IV MARTII // ANNO // MDCLXIX // OBIT D VIII APRILIS // ANNO // MDCCXXXIX // AETATIS SUAE // LXXI MO //

Żródło:
E. Kowalska, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

 

Posted under: Epitafia

Comments are closed.