Bytów – Epitafium Doroty Zuzanny Rudnick

IMGP5666

Epitafim drewniane, o wymiarach 180 x 110 cm powstałe w 1730 r. Obecnie w posiadaniu Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, wcześniej w kościele poewangelickim w Bytowie (obecnie kościół grecko-katolicki św. Jerzego).
Zabytek w kształcie owalu obwiedzionego wieńcem laurowym przewiązanym wstęgą. W zwieńczeniu kartusz herbowy ujęty w motyw suchego akantu. W herbie czarny wąż na czerwonym tle.

Tekst:
DOROTHAE SUSSANNA // QVAE // A.O.R. MDCLXXXVII IV ID. JUN.// PARENTIBUS / MATTHAO WENDIO PASTORE HUIUS LOCI OPTIME MERIT / ET / MARIA NATA ENGELCKIA MATRONA HONESTISSIMA / PROCEREATA / A LARGA DEI MANU / ET ANIMI ET CORPORIS DOTIBUS. / COPIOSE ORNATA / ANNO MDCCXVI. III. NON. NOV. / MIHI MATRIMONIO IUNCTA / ANNO MDCCXXIIX. XXIII CAL. JAN. / REBUS HUMANIS IN FLORE AETATIS EXEMATA FUIT / RELICTIS QVATVOR BONAE SPEI FILIIS / PRAEMISSA AD COELITES UNICA FILIOLA / MONUMENTUM HOCCE / NE VEL VIRTUTIS VEL SEXUS P. DEF. / APUD POSTEROS CITIUS EVANESCCERET MEMORIA / POSUIT / OBITUM SVAVISSIME CONIUGIS PREMATURUM / ACERBE LUGENS MARITU / PAULUS RUDNICK / CONSUL DIRIG. H: CIVITATIS / AN[N]O MDCCXXX

Ten oto pomnik postawił Dorocie Zuzannie w 1730 roku burmistrz rządzący tego miasta pogrążony w goryczy smutku z powodu odejścia przedwcześnie zmarłej najsłodszej małżonki, która zrodziła się w najlepszym roku 1687 IV dnia przed idami czerwca* z najzacniejszych rodziców, z zasłużonego dla tegoż miejsca, najczcigodniejszego pastora Mateusza Wendio i najzacniejszej Marii z domu Engelcke. Połączona ze mną węzłem małżeńskim w roku 1716 III dnia przed nonami listopadowymi**. Dzięki szczodrości hojnej łaski Pańskiej obdarzona była bogactwem zarówno duszy jak i ciała. Pomnik ten postawiłem nie tylko ku pamięci potomnych, aby pamięć o niej szybciej nie zanikła, lecz także z powodu cnót i płodności dzięki której pozostawiła jedną córkę przeznaczoną do zgromadzenia*** i czterech synów. Zmarła w dniu 23 przed kalendami stycznia roku 1728****.

* – 10 czerwca 1687,

** – 3 listopada 1716,

*** – prawdopodobnie przeznaczona do zakonu,

**** – najprawdopodobniej chodzi o datę 9 grudnia 1727.

Źródło

J. Szwej, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

 

Posted under: Epitafia

Comments are closed.