Bytów – Nagrobek Jana Engelcke

Engelke j

Drewniane epitafium znajdowało się w kościele św. Jerzego w Bytowie. Zabytek opisany w roku 1965 obecnie już nie istnieje.
Obiekt o nieustalonych rozmiarach (brak ich określenia na karcie zabytku) w formie czarnej tablicy okolonej szeroką, fantazyjną ramą. Na tablicy widoczny zarys ok. 16 wersów tekstu niemożliwego dzisiaj do odczytania ze względu na złą jakość jedynego zachowanego zdjęcia.

Źródło:

J. Szwej, H. Kondziela, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

Posted under: Epitafia

Comments are closed.