Bytów – Nagrobek Jerzego Ludwika von Loeben

Loeben j

Epitafium o wymiarach 150 x 60 cm wykonane z kamienia wmurowane było w ścianę kościoła poewangelickiego w Bytowie (obecnie kościół grecko-katolicki św. Jerzego). Zabytek opisany w roku 1965 obecnie już nie istnieje.
Obiekt w formie płyty z wolutami po bokach, zwieńczony przerywanym gzymsem. Napisy znajdujące się na płycie były w chwili dokonywania opisu prawie nieczytelne pod warstwą farby klejowej. Jakość zdjęcia uniemożliwia obecnie dokonanie odczytu.

Źródło:

A. Kondziela, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

Posted under: Epitafia

Comments are closed.