Bytów – Płyta nagrobna rodziny Rudnick

Plyta Rudnik

Tablica o wymiarach 180 x 102 cm wykonana z kamienia (marmur wg opisu z karty, w rzeczywistości prawdopodobnie wapień) wykonana w 1685 r. Obecnie nie istniejąca, przechowywana jeszcze w 1965 r. w kościele poewangelickim w Bytowie (obecnie kościół grecko-katolicki św. Jerzego).
Wmurowana w posadzkę przed ołtarzem stanowiła pokrywę krypty grobowej rodziny Rudnick. Ozdobę płyty stanowiły motyw dwóch wolut.

Tekst:
MEMENTO MORI // DER RUDNICKEN RUHE // HAUB IST HIER ZUR RUH // ERBAUT IHR GEIST BEFRET // VOM UNRUCH STRAUH DORT // RUH IN JESU SCHAUET // ANNO 1685


Pamiętaj o śmierci. Rudnickom na spoczynek płytę [tę] położono. Ich duch już wolny od niepokojów. Tam spójrzcie  – spoczynek w Jezusie. W roku 1685.

Tłum. W. M. Wachniewski

Źródło

J. Szwej, H. Kondziela, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

Krypta j

Posted under: Epitafia

Comments are closed.