Wunderlich Max +1913

Fragment wykonanej z czarnego kamienia tablicy nagrobnej umieszczonej niegdyś na jakim większym pomniku lub kracie obejścia grobowego zachowany w żydowskim domu przed- pogrzebowym w Słupsku. Brak jednak pewnych wskazówek, by łączyć upamiętnioną osobę ze społecznością żydowską. Być może dostał się

Continue reading

Pagel Isaak +1891

Dwa fragmenty rozbitej, wykonanej z piaskowca dwustronnej macewy zawierającej po jednej stronie napis w języku hebrajskim, a po drugiej w niemieckim zachowane w domu przedpogrzebowym cmentarza żydowskiego w Słupsku. [Hier] ruhet in Gott / …st geliebter Mann / … guter

Continue reading

Jacoby Eduard

Fragment wykonanej z betony macewy zachowany w żydowskim domu przedpogrzebowym. Została ona przełamana w sposób umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska zmarłego Eduard Jacobÿ W księgach adresowych miasta Słupska odnotowana została osoba krawca, a następnie mistrza krawieckiego Eduarda Jacobÿ mieszkającego w

Continue reading

Gotthilf

Fragment wykonanej z betonu steli odnaleziony na terenie dawnego cmentarza żydowskiego przechowywany obecnie w żydowskim domu przedpogrzebowym. … / Gotthilf / geb. 3. August 1838, / gest. 8. März 1863. …/ Gotthilf / urodzona/urodzony 3. sierpnia 1838, zmarła/zmarły 8. marca

Continue reading

Gottschalk

Drobny ułamek wykonanej z piaskowca steli nagrobnej zachowany w lapidarium domu przedpogrzebowego na dawnym cmentarzu żydowskim w Słupsku. Na szczątku tablicy zachował się fragment nazwiska na podstawie którego można założyć, że brzmiało ono Gottschalk. Wobec braku jakichkolwiek innych fragmentów steli

Continue reading

Hingst Martha +1926

Fragment kamiennego nagrobka wykonanego z gładzonego czarnego kamienia zachowany w lapidarium cmentarza komunalnego w Słupsku. Hier ruht (…) / Martha (…) / geb. Ditt(…) / *27.7.1849 (…) Tu spoczywa (…) Martha (…) z domu Ditt[elbach] ur. 27.7.1849 (…) Nagrobek upamiętniał krawcową

Continue reading

Reiner Friedrich +1917

Ułamek kamiennej tablicy nagrobnej zachowany w lapidarium. [Hier ruhe]t in Frieden / [der Ober]bahnassistent a. D. / [Friedri]ch Reiner / ….  Tu spoczywa w pokoju emerytowany starszy asystent kolejowy Friedrich Reiner…. Zmarły był urzędnikiem kolejowym, określanym w księgach adresowych Słupska kolejno

Continue reading

Sterzik Wolgang +1941

Ułamana górna część betonowego krzyża zachowana w lapidarium. Hier ruht / unser liebes Söhnlein / Wolfgang Sterzik / *8.9.1940  +24.9.1941 Tu spoczywa nasz kochany synek Wolfgang Sterzik ur. 8.9.1940, zm. 24.9.1941 Wolfgang Sterzik był (najprawdopodobniej) synem wymienionego w aktach cmentarnych

Continue reading

Flatow Jacob +1888-90

Dwa fragmenty kamiennego nagrobka zachowane w domu pogrzebowym cmentarza żydowskiego. Hier ruhet in Gott / die irdische Hülle, / meines lieben Mannes, unseres theuren Vaters, / Jacob Flatow / …. To spoczywają w Bogu doczesne szczątki mojego ukochanego męża, naszego drogiego Ojca

Continue reading

Lindt Henriette +1933

Kamienny nagrobek zachowany w domu pogrzebowym na cmentarzu żydowskim. [Dwie litery hebrajskie] / Henriette Lind / geb. Rosen / geb. 29.1.1853 / gest. 29.12.1933 [Błogosławionej pamięci] Henriette Lind z domu Rosen urodzona 29.1.1853, zmarła 29.12.1933. Wdowa po kupcu Henrietta Lind(1)

Continue reading

Westphal Edmund +1909

Kwatera rodziny Westphal przekształcona obecnie w miejsce pamięci dawnych mieszkańców Słupska pochowanych na terenie cmentarza umiejscowiona w kwaterze 7a. Z dawnego założenia pozostała jedynie wykonana z czarnego kamienia podstawa, na której dawnej umieszczony był krzyż z figurą Jezusa Ukrzyżowanego. Napis

Continue reading

Zilske Anna +1909

Kamienny nagrobek zachowany w lapidarium. Hier ruht in Gott / unsere liebe Tochter / Anna Zilske / * 13.2.1909, + 30.6.1922. / Zum Andenken / an unsern gefallenen Sohn / Friedrich. Tu spoczywa w Bogu nasza kochana córka Anna Zilske ur.13.2.1909,

Continue reading

Wunderlich Auguste +1921

Kamienna tabliczka nagrobna zachowana w lapidarium. Hier rulet in Gott / unsere liebe Mutter / Auguste Wunderlich / * 19.4.1860, / + 12.7.1921.  Tu spoczywa w Bogu nasza kochana matka Augusta Wunderlich ur. 19.4.1860, zm. 12.7.1921. Augusta Wunderlich*1) z domu Lorenz zmarła

Continue reading