Dilger Martha +1925

Okazały nagrobek wykonany z piaskowca pozbawiony danych osoby pochowanej. Nakładane metalowe literki zostały wyrwane ze swoich miejsc. Poświęcony był pamięci zmarłej 26.06.1925 w wieku 44 lat Marthy Dilger(1) z domu Lepel, żony weterynarza Ernsta Dilgera pochowanej w części Gewölbeplatz, w kwaterze

Continue reading

Dassow Hermann +1942

Zachowany w kwaterze 7 nagrobek z czarnego kamienia przekuty i wykorzystany ponownie po 1945 r. Na skutej płaszczyźnie można jednak  dostrzec fragment danego napisu pozwalający na  identyfikację pochowanych pod nim pierwotnie osób. Prawdopodobne brzmienie pierwotnej inskrypcji: Hier ruhet in Gott (Frieden) /

Continue reading

Daemicke Ottilie +????

Ułamany fragment płyty nagrobnej zachowany w lapidarium. Ruhestätte / des Fräulein / Ottilie Daemicke Miejsce spoczynku panny Ottylii Daemicke Wdowa Otylia Daemicke mieszkała w 1893 r. przy ulicy Kleine Auckerstrasse(1) (Jaracza) 24 wraz z Richardem Daemicke. Najprawdopodobniej był on jej

Continue reading

Bornemann Kurt +1914

Połamane szczątki kamiennej tablicy nagrobnej zachowane w lapidarium. [Kurt Bor]nemann / …….1900, / [3.07.1]914. / [Du bleibst uns unv]ergesslich. Kurt Bornemann ur. …. 1900, zm. 3. lipca 1914. Pozostaniesz w naszej pamięci. Przyczyną śmierci Kurta Bornemanna(1) było utonięcie. Został on pochowany

Continue reading

Belde Dieter +1939

Uszkodzony żeliwny krzyż z porcelanowymi tabliczkami zachowany Izbie Pamięci Słupszczan. Dieter Belde / * 27.11.1939, / +27.11.1939. / Lasset die Kindlein / zu mir kommen. Dieter Belde ur. 27.1939, zm. 27.11.1939. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie oznaczony cytat z Ewangelii św.

Continue reading

Bartke Alexander +1927

Szczątek kamiennego nagrobka zachowany w lapidarium [Alexander] / Bartke / .. .8.1899 / [3.3.1927] Upamiętnia on kupca Alexandra Bartke(1) (Bardtke) zmarłego na zapalenie płuc  3 marca 1927 r. w wieku 28 lat. Został on pochowany w części cmentarza określanej mianem Gewölbeplatz,

Continue reading