Charbrowo p. lęborski – Płyta nagrobna Johanna Bencke

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Płyta o wymiarach 1,37 m x 0,80 m wykonana z wapienia muszlowego, wmurowana we wschodnią ścianę nawy południowej kościoła. Pismo majuskulne, uzyskane przez wybranie tła. Płyta częściowo uszkodzona, ze śladami po przełamaniu i ubytkami powierzchni.

Tekst:
RUHE STADT // DES // IOHANN BENCKE // INSPECTOR DES ADL: LAUENBL: // GEISTLIGHKEITL U: PREDIGER ALL HIER // GEB: D: 23 IUNI 1739 // GEST: D: 18 MART 1791 // 2 TIM: 4 V: 7.8*

*Przywołany na płycie cytat z Nowego Testamentu (II list do Tymoteusza IV, w. 7 i 8 ) brzmi;
7 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
8 Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Biblia Tysiąclecia.

Żródło:
A. Sielicka, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posted under: Epitafia

Comments are closed.