Darłowo – Konsola na koronę śmierci braci Nahmens z kaplicy św. Gertrudy

Darlowoandenchen

Epitafium w formie konsoli na koronę śmierci o wymiarach 90 x 40 cm wykonane z polichromowanego drewna. Zinwentaryzowane w 1964 r., nie stwierdzono obecności obiektu podczas ponownych kontroli.  Biała, prostokątna tablica inskrypcyjna obramowana fantazyjną ramą z występującymi motywami roślinnymi i chrząstkowym.

Tekst:
ZUM ANDENCKEN // ZWEYER ZÄRTLICH GELIEBTEN KINDER // DES HOF UND SCHLOSS PREDIGER HERRN …. // … NAHMENS FRIEDERICH WILHELM // CHRISTOPH GESTORBEN DEN 26-TEN APRILL 1780 // IN EINE ALTERN VON 3 JAHR 9 MONATH // UND HEINRICH GUSTAPH LUDEWIG GESTORBEN // DEN 20-TEN MAII 1791 IN EINEN ALTER VON // 3 JAHR 3 MONATH // DEN FRIEDE DES HERRN SEY UND // BLEIBE MIT IHNEN

Ku pamięci dwojga czule kochanych dzieci kaznodziei dworskiego i zamkowego pana …… Nahmens: Friedericha Wilhelma Christopha zmarłego w dniu 26 kwietnia 1780 r. w wieku 3 lat i 9 miesięcy i Heinricha Gustapha Ludwiga zmarłego w dniu 20 maja 1791 r. w wieku 3 lat i 3 miesięcy. Pokój Pański niech będzie i pozostanie z nimi.

Źródło:

E. Łuszczyńska, B. Dąbrowska, opis zabytku z kart ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

 Zawieszanie w kościołach ozdobionych wieńcami i szarfami „koron śmierci” było zwyczajem rozpowszechnionym w całych Niemczech, służyło upamiętnieniu głównie dzieci i osób młodych, które nie wstąpiły do chwili śmierci w związek małżeński. Były symbolem niewinności i symboliczną rekompensatą dla niespełnionego życia.

M. Bonowska, Przemijanie. Śmierć, pogrzeb i życie pozagrobowe w wyobrażeniach mieszkańców Pomorza Zachodniego na przełomie XIX i XX w., Poznań 2004.

Posted under: Epitafia

Comments are closed.