Darłowo – Konsola na koronę śmierci Luizy Z. Mentzeln z kaplicy św. Gertrudy

Darlowomentzeln

Epitafium  w formie konsoli na koronę śmierci o wymiarach 70 x 50 cm wykonane z polichromowanego drewna w typie tzw. „koron śmierci”. Zinwentaryzowane w 1964 r., nie stwierdzono obecności obiektu podczas ponownych kontroli.

Tekst:
HIER RUHET IN GOTT // EIN KLEINES TÖCHTERLEIN // LOWISA SOPHIA MENTZELN // IST GEBOHREN AO 1763 // DEN 16 MAY GESTORBEN AO // 1765 DEN 16 JULY IHRE ALTERN // 2 JAHR 2 MONATH. // MEIN JUNGES LEBEN HAT EIN // END MEIN ZEITLICH LEID UND // FREUD WEIL MEINE SEELE NUN // GEHEND VON MEINEN LEIB // ABWEND MEIN LEBEN KAN // NICHT MEHR BESTEHN ES // MUSS VERGEHN IM TODES // KAMPF UND STREIT
Tutaj spoczywa w Bogu mała córeczka Louisa Sophia Mentzeln urodzona w dniu 16 maja 1763 r., zmarła dnia 16 lipca 1765 r. w wieku 2 lat i 2 miesięcy.
Moje młode życie, moje doczesne cierpienie i radości skończyły się ponieważ moja dusza opuszcza ciało, życie nie może już istnieć, musi przeminąć walcząc ze śmiercią.

Czarna, prostokatna tablica inskrypcyjna obramowana mocno powycinaną ramą z trudnymi do odczytania ze zdjęcia ornamentami. Całość epitafium zwieńczona gzymsem.

Źródło:

E. Łuszczyńska, B. Dąbrowska, opis zabytku z kart ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

 

Zawieszanie w kościołach ozdobionych wieńcami i szarfami „koron śmierci” było zwyczajem rozpowszechnionym w całych Niemczech, służyło upamiętnieniu głównie dzieci i osób młodych, które nie wstąpiły do chwili śmierci w związek małżeński. Były symbolem niewinności i symboliczną rekompensatą dla niespełnionego życia.

M. Bonowska, Przemijanie. Śmierć, pogrzeb i życie pozagrobowe w wyobrażeniach mieszkańców Pomorza Zachodniego na przełomie XIX i XX w., Poznań 2004, ss. 67 – 76.

Posted under: Epitafia

Comments are closed.