Darłowo – Płyty nagrobne z kościoła NMP

 

stos

Stos płyt nagrobnych pochodzących z kościoła NMP w Darłowie został sfotografowany w 1964 r. , jednak nie dokonano szczegółowego opisu tych obiektów. Na karcie zanotowano jedynie jedno nazwisko (ANNA LUDWIKA KOLBIA) występujące prawdopodobnie na płycie leżącej na samej górze. Zabytek został przez autorów karty datowany na 1756 r. Innych wiadomości o tych przedmiotach brak.

Źródło
E. Łuszczyńska, B. Dąbrowska, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

Posted under: Epitafia

Comments are closed.