Darłowo – Płyta nagrobna nieznanej osoby z kaplicy św. Gertrudy

podstawa

Renesansowa płyta nagrobna o wymiarach 120 x 90 cm datowana na I poł. XVI w. została zinwentaryzowana w 1964 r. Obiekt wyrzeźbiony z marmuru (wapienia?) służył za podstawę ambony. W rogach płyty występowały owalne medaliony (kryjące być może wizerunki czterech ewangelistów ), pośrodku okrągłe pole inskrypcyjne. Brak dokładnego opisu zabytku i odczytu tekstu.

Źródło
E. Łuszczyńska, B. Dąbrowska, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

Posted under: Epitafia

Comments are closed.