Ebert Minna +1892

Ebert Minna

Żeliwna płyta nagrobna zawieszona pierwotnie na żeliwnym krzyżu lub na kracie obejścia grobowego zachowana w lapidarium.

Minna Ebert / geb. Ebert / geb. 1819, / gest. 1892.

Minna Ebert z domu Ebert, urodzona w 1819, zmarła w 1892.

Wdowa po rentierze Wilhelmie Ebercie(1), zmarłym w okresie 1882-1892 Wilhelmina Ebert(2) zamieszkała przy ul. Bahnhofstrasse 45 [Wojska Polskiego] zmarła w dniu 22 września 1892 roku   w wieku 73 lat i 3 miesięcy. Została pochowana wraz ze zmarłym 1 grudnia 1881 r. w wieku 37 lat synem, rentierem Ernestem Wilhelmem Ebert(3) w części Marienplatz (bez określenia kwatery) w rzędzie 4, miejsca 12 i 13.

Źródła:

  1. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den wichtigsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe). Stolp: Holder, 1882., s. 18.
  2. Akta parafii NMP w Słupsku 69/31/466,
  3. Akta parafii NMP w Słupsku 65/115/471.

AB 1882 s 18

Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den wichtigsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe). Stolp: Holder, 1882

Bahnhofstrasse03

Bahnhofstrasse

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.