Epitafia na Pomorzu Środkowym

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na tej stronie, pod umowną nazwą epitafia zostaną opisane wszelkie formy upamietnień powstałe do końca XVIII w., a więć w okresie średniowiecza i epoki nowozytnej.

Składają się na nie epitafia sensu stricto, sarkofagi, tablice upamietniające, płyty nagrobne, elementy grobów, obrazy i inne dzieła sztuki, o ile służa one jednemu głównemu celowi – zachowaniu pamięci o konkretnym człowieku lub grupie ludzi.

Wartość artystyczna i historyczna obiektów powstałych w tym okresie jest z reguły o wiele większa niż podobnych artefaktów z XIX i XX w. Były one fundowane najczęściej przez osoby z ówczesnych elit społecznych: arystokracji, szlachty czy bogatego mieszczaństwa, przez ludzi o wyrobionym smaku artystycznym gotowych i zdolnych do ufundowania prawdziwego dzieła sztuki.

Niewiele z tych obiektów zdołało przetrwac do dziś. Zniszczył je czas, zniszczyły wojny i pożogi. Jednak tym większą wartośc stanowią te dzieła, które w jakiś sposób zdołały ujśc zagładzie. Warto jest je obejrzeć, odczytać i zrozumieć zawarte w nich przesłanie.