Freundlich Emil +1921

Freundlich Emil

 

Nie zachowany nagrobek kamienny z żydowskiej części cmentarza. Zdjęcie wykonano w połowie lat 70-tych XX w.

Hier ruht in Gott / unser lieblich Vater / Emil Freundlich / geb. 24. August 1871, /gest. 10. November 1921. / Sein Andenken zum Segen / ( 5 liter hebrajskich)

Tu spoczywa w Bogu nasz kochany ojciec Emil Freundlich, urodzony 24 sierpnia 1871, zmarły 10 listopada 1921. Jego pamięć (niech będzie) błogosławiona.

Umieszczone na pomniku litery hebrajskie stanowią skrót formuły:

Niech jego dusza będzie włączona w wieniec wiecznego życia.

I księga Samuela rozdz. 25, w. 29.

Rentier Emil Freundlich prowadził wcześniej znaną w Słupsku firmę spedycyjną. Był ojcem pięciorga dzieci, w tym słynnego malarza Otto Freundlicha. Zmarły mieszkał w 1919 r. przy ul. Bahnhofstrasse(1) [Wojska Polskiego] 26.

Źródło:

  1. Adreßbuch der Stadt Stolp i. P. 1920. Stolp i. Pom.: Delmanzo, 1920, s. 25.

1920

Adreßbuch der Stadt Stolp i. P. 1920. Stolp i. Pom.: Delmanzo, 1920

Bahnhofstrasse05

Bahnhofstrasse

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.