Friedländer Alexander +1898

Friedländer Aleksander

Nie zachowany kamienny pomnik. Zdjęcie wykonano w połowie lat 70-tych XX w.

Hier ruhet in Gott / unser geliebter Vater / der Kaufmann / Alexander / Friedländer / aus Mickrow / geb. 8. October 1831, / gest. 8 Mai 1898. / Unvergesslich / den Deinen.

Tu spoczywa w Bogu nasz ukochany ojciec, kupiec Alexander Friedländer z Mikorowa urodzony 8. października 1831, zmarły 8 maja 1898. Niezapomniany dla swoich (bliskich).

Najprawdopodobniej zmarły był pochodzącym z Mikorowa on założycielem mieszkającej później w Słupsku kupieckiej rodziny Friedländerów, której przedstawiciele wymienieni zostali w księdze adresowej miasta Słupska za rok 1894. Na podstawie zachowanego zapisu w księdze ślubów USC Mikorowo(1) należy przyjąć, że urodził się on w żydowskiej rodzinie Stein, a potem (po śmierci rodziców?) został adoptowany przez karczmarza Abrahama Fridlandera.

Na reklamach firmy handlowej Friedländerów podawano, że powstała ona w roku 1848, kiedy Alexander liczył sobie 17 lat, co też potwierdzałoby tezę, że on był właśnie założycielem sklepu wielobranżowego w Rynku pod numerem 5.

Nie sposób dzisiaj określić, że opisany nagrobek pochodził z części żydowskiej cmentarza słupskiego, czy też poszczególni członkowie tego rodu przyjęli potem chrzest i zostali pochowani w części nekropolii przeznaczonej dla chrześcijan. Na widocznym na zdjęciu nagrobku brak jakichkolwiek cech typowych dla religii żydowskiej czy chrześcijańskiej. W księgach parafii Mariackiej nie odnotowano wszakże jego pogrzebu.

Na zachowanym do dziś fragmencie cmenatrza zydowskiego obok domu przedpogrzebowego odnaleziono fragment nagrobka upamietniający inna osobę z tej rodziny zmarła w wieku 32 lat. Brak jest niestety innych przesłanek pozwalających na dokładniejsze okreslenie jej danych.

Źródło:

  1. USC Mikorowo śluby 1874-1882, sygn. 2.

026 Fleischfresser

Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1894, s. 20.

sklepTomasz Urbaniak, Słupsk Anno Domini 2011, Słupsk 2011, s. 39.

Friedlander 1912

Reklama sklepu Friedländer & Co 1912 r.

IMGP9510male

Fragment nagrobka nieznanej osoby z rodziny Friedländer

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.