Gotthilf

maly

Fragment wykonanej z betonu steli odnaleziony na terenie dawnego cmentarza żydowskiego przechowywany obecnie w żydowskim domu przedpogrzebowym.

… / Gotthilf / geb. 3. August 1838, / gest. 8. März 1863.

…/ Gotthilf / urodzona/urodzony 3. sierpnia 1838, zmarła/zmarły 8. marca 1863.

Na podstawie zachowanego fragmentu nie sposób ustalić czy upamiętniona młoda osoba była mężczyzną czy kobietą.

Jedynym upamiętnionym w źródłach mieszkańcem regionu słupskiego noszącym to nazwisko był właściciel lub dzierżawca gospody w Dębnicy Kaszubskiej [Raths-Damnitz] wzmiankowanym w latach 18761 i 18982. Być może osoba zmarła była z nim spokrewniona.

Źródła:

  1. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe). Stolp: Eschenhagen, 1876.
  2. Klockhaus Kaufmännisches Handels- und Gewerbe-Adreßbuch des Deutschen Reichs. Provinz Pommern. Berlin: Klockhaus, 1898.

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.