Gottschalk

Maly

Drobny ułamek wykonanej z piaskowca steli nagrobnej zachowany w lapidarium domu przedpogrzebowego na dawnym cmentarzu żydowskim w Słupsku. Na szczątku tablicy zachował się fragment nazwiska na podstawie którego można założyć, że brzmiało ono Gottschalk.

Wobec braku jakichkolwiek innych fragmentów steli nie sposób jednoznacznie przyporządkować ją jakiemukolwiek zmarłemu członkowi społeczności żydowskiej ze Słupska. Biorąc jednak pod uwagę, iż większość zachowanych fragmentów pomników pochodzi z końca XIX w. można domniemywać, że z największym prawdopodobieństwem mogła ona upamiętniać którąś z poniżej wymienionych osób:

1.handlarza Jacoba Gottschalka mieszkającego kolejno pod adresem Fabrikstrasse [Traugutta] 18 (w 18641 r.) oraz Höhlenstrasse [Piekiełko] 338 (w roku 18682);

2.kupca Jacoba Gottschalka mieszkającego kolejno pod adresem Markt [Rynek] 22 (w18641 r.) oraz Neuthorstrasse [Nowobramska] 260 (w roku 18682).W roku 18763 w księgach adresowych zapisano tylko jednego rentiera Jacoba Gottschalka mieszkającego przy Mittelstrasse [Środkowa – nie istnieje] 192. Prawdopodobnie zapis ten dotyczy bogatszego z dwóch Jakubów – kupca.

3.handlarza Salomona Gottschalka mieszkającego w 18641 i 18682 przy Triftstrasse [Wolności] pod numerem 34, w roku 18763 na tej samej ulicy pod numerem 33, a w roku 18824 przy Amtstrasse [Kopernika] 8.

4.handlarza Samuela Gottschalka mieszkającego w 18641 r. przy Butterstrasse [Mikołajska] 216, a w 18682 przy Höhlenstrasse [Piekiełko] 348.

Źródła:

1. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper Kreises auf das Jahr Stolp: Schrader, 1864.

2. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe) auf das Jahr 1868. Stolp: Schrader, 1868.

3.Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe).  Stolp: Eschenhagen, 1876.

4.Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den wichtigsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe).  Adressbuch 1882 s. 28. Stolp: Holder, 1882.

AB 1882 s 28

Adressbuch 1882

 

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.