Herby pomorskie

Tytul

Niniejsza strona powstała na podstawie pięciotomowego dzieła ”Pommersches Wappenbuch” wydanego w Szczecinie w 1843 r., którego egzemplarz przechowywany jest w bibliotece Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum mogłem dokonać elektronicznego opracowania rycin przedstawiających wizerunki 519 herbów rodów pomorskich. Wydawnictwo zawiera ponadto część opisową poszczególnych herbów, jak również wizerunki wcześniejszych ich wersji pochodzących z zachowanych pieczęci.

Niestety, książka z racji swojego wieku posiada liczne uszkodzenia papieru oraz częściowo wyblakłe rysunki. Oprócz tego kilka herbów zostało bardzo prymitywnie pomalowanych kolorowymi farbami, co spowodowało kolejne uszkodzenia ilustracji. Starałem się uzyskać jak najlepsze skany, jednak bez narażania szacownego dzieła na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Wzornik barw herbowych

Kolory

Herby rodów szlacheckich Pomorza