Herring Albertine +1907

IMGP3599

Fragmenty rozbitej betonowej tablicy nagrobnej zachowane w lapidarium

[Hier] ruhet in Gott / [Alb]ertine Herring / geb. Brunke / [aus] Alt-Jungelow / * 3. Febr. 1850, / + 28. Jan. 1907. / …trauert nun ihrem / … und ihren Kindern.

Tu spoczywa w Bogu Albertyna Herring z domu Bonnke z Gogolewa ur.3. lutego 1850, zm. 28 stycznia 1907. … opłakuje ją …. i jej dzieci.

Albertyna z domu Brunke(1) urodzona (wg aktu ślubu) 3  listopada(2) 1850 r. w Alt Jugelow [Gogolewo] była córką  żyjącego jeszcze w 1887 r. robotnika  dniówkowego Friedricha  Brunke i jego zmarłej już wtedy żony  Louise  geb. Janskowski. Była dwukrotnie zamężna. Pierwszy mąż nosił nazwisko Stiewe, drugim, poślubionym 23 lipca 1887 r. był kowal  Hermann  Wilhelm  Hering urodzony  12.09.1863 w Velsow [Wieliszewo]. Małżonkowie przybyli potem do Słupska i mieszkali w 1906 r. przy ul. Wiesenstrasse(3) [Płowiecka] 3.

Albertyna zmarła na astmę i została pochowana w części cmentarza zwanej Nicolaiplatz (bez określenia numeru kwatery) w rzędzie 2, miejsce 22.

Źródła:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 70/228/667
  2. StA Lupow, HR 1887/12
  3. Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1907, s. 43.

1907 s 43

Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1907

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.