Hübner Richard +1940

Hubner1

Górna część wykonanego z betonu krzyża zachowana w lapidarium.

Hier rucht / Richard Hübner / * 28.12.1865 + 30.11.1940 / Ich lebe und ihr / [sollt auch leben].

Tu spoczywa Richard Hübner, ur. 28.12.1865, zm. 30.11.1940. Ja żyję i wy żyć będziecie.

Ewangelia św. Jana rozdz.14, w.19.

Rentier Richard Hübner(1) wcześniej określany w księgach adresowych jako murarz mieszkał w 1937 r. przy ul. Küsterstrasse)2_ [Wileńskiej] 23. Został pochowany w części Marienplatz, w kwaterze 22b, rząd 7, miejsce 2.

W tym samym budynku również w 1937 r. mieszkała Erna Hübner, będąca prawdopodobnie córką zmarłego rentiera.

Źródło:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 74/200/472,
  2. Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei, 1938, s. 65.

1938 s 65

Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei, 1938

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.