Jacoby Eduard

malyjacoby

Fragment wykonanej z betony macewy zachowany w żydowskim domu przedpogrzebowym. Została ona przełamana w sposób umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska zmarłego

Eduard Jacobÿ

W księgach adresowych miasta Słupska odnotowana została osoba krawca, a następnie mistrza krawieckiego Eduarda Jacobÿ mieszkającego w 18641 i 18682 r. przy Wollweberstrasse [Mikołajska] 240, a w roku 18763 przy Butterstrasse [odcinek dzisiejszej ul. Mikołajskiej] 214. Księga adresowa  z roku 1882 nie wspomina już o nim, prawdopodobnie więc zmarł w latach 1875 – 1881.

Pod tym samym adresem również w roku 18764 mieszkała krawcowa Julia Jacobÿ, być może spokrewniona ze zmarłym.

Z kolei od 18825 do r. 19076 księgi adresowe odnotowują pobyt w Słupsku wdowy Idy Jacobÿ z domu Friedländer. Mieszkała ona najpierw przy Amtstrasse 4, a następnie przy Blücherplatz 11. Brak jednak pewności, czy można uznać, że była ona wdową po zmarłym Eduardzie.

 

Źródła:

  1. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper Kreises auf das Jahr 1864. Stolp: Schrader, 1864
  2. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe) auf das Jahr 1868. Stolp: Schrader, 1868
  3. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe). Stolp: Eschenhagen, 1876.
  4. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe). Stolp: Eschenhagen, 1876.
  5. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den wichtigsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe). Stolp: Holder, 1882, s. 39.
  6. Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1907, s. 49.

Wollweberstrasse03

Wollweberstrasse

AB 1882 s 39

Adressbuch 1882

AB 1907 s 49

Adressbuch 1907

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.