Karścino p. białogardzki – Płyta nagrobna Joachima Neisemera

Płyta

Płyta nagrobna o  wymiarach 147 x 90 cm wykonana w 1690 r. umieszczona jest na podłodze w miejscu przejścia nawy w prezbiterium kościoła. Obecnie obmurowana jest kaflami.
Gładki, polerowany granit na całej powierzchni pokryty jest inskrypcją majuskułą łacińską :

ALHIER RUHET // IN GOTT JOCHIM // NEISEMER EINGE // TREUWER DIENER // DER HIESIGEN HER // SCHAFT IST GEBOHRN // ANNO 1621 DEN 25 // JANUARY HATREDLICH // GEDIENET 55 JAHR // IST GESTORBEN A[N]NO // 1690 DEN 6 JANU // SEINES ALTERS 69 JAHR

Tu spoczywa w Bogu Joachim Neisemer, jeden z wiernych sług właścicieli tutejszego majątku. Urodzony w 1621 r, dnia 25 stycznia, uczciwie służył 55 lat. Umarł w roku 1690 dnia 6 stycznia, w wieku 69 lat.

Źródło:
D. Horoszko, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

Posted under: Epitafia

Comments are closed.