Klugkist Herbert +1932

Klug

Współczesny kamienny nagrobek postawiony w 2005 r. w miejscu znalezienia grobowca z zachowaną urną zawierającą szczątki zmarłego, którego nazwisko odczytano błędnie jako Herbert Klug.

Jednak w księdze zmarłych parafii Mariackiej(1) zanotowano, iż zmarły 10 marca w wieku 29 lat i pochowany 15 marca 1932 r. nazywał się Herbert Klugkist. Miejsce pod budowę grobowca zarezerwował 21 kwietnia 1922 r. dr medycyny Heinrich Klugkist, ojciec zmarłego Herberta mieszkający i pracujący w 1930 r. przy ul. Bismarckplatz(2) [Henryka Sienkiewicza] 20.

W księdze adresowej z 1938(3) r. pojawił się obok ojca również jego drugi syn, również noszący imię Heinrich i będący podobnie jak Heinrich senior lekarzem.

Na podstawie ogłoszenia słupskiego Urzędu Stanu Cywilnego zamieszczonego w prasie słupskiej można przyjąć, że Herbert Klugkist urodził się między 11 a 17 października 1903 r.

Źródła:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 73/194/536.
  2. Einwohnerbuch der Stadt Stolp in Pommern 1931.Stolp i. Pom.: Delmanzo, 1931, s. 68,
  3. Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei, 1938, s. 79

f0033

E. Gontarek, op.cit., s. 159-160,

SP 10 20 11-17.10

 

Wzmianka o narodzinach Herberta Klugkist w Stolper Post z 18.10.1903 r.

AB 1931 s 68

inwohnerbuch der Stadt Stolp in Pommern 1931.Stolp i. Pom.: Delmanzo, 1931

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.