Lębork – Nagrobek Doroty von Zitzwits

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nagrobek wykonany z piaskowca, o wymiarach 1,6 m x 0,8 m wmurowany jest w południową ścianę prezbiterium kościoła św. Jana Apostoła. Posiada konstrukcję architektoniczną, złożoną z cokołu w górnej części ujętego wolutowymi wykrojami oraz nastawy flankowanej kanelowanymi jońskimi pilastrami dźwigającymi takież belkowanie: listwowany architraw, fryz i mocno wysunięty gzyms.  We fryzie herby von Zitzwitz i von Weiher.
We wnętrzu nastawy, zamkniętej okrągłołukowo widnieje krucyfiks, przed nim umieszczona klęcząca postać dziewczynki wysunięta przed niszę, w ujęciu en trois quatre, ze złożonymi dłońmi. Pole fryzu wypełnia tablica z dekoracją z ornamentu zawijanego, ujęta po bokach kartuszami z herbami rodowymi zmarłej – Zitzewitzów i Wejherów.
Według M. Wisłockiego nagrobek został najprawdopodobniej wykonany w Torgau.

Tekst
ANNO 1566 DEN 10. APRIL IST DOROTHEA // JOCHIM VON ZITZWITS TOCHTER IN // GODT VORSTORBEN. DES SEELEN GODT GENEDICH SEI // CHRISTVS IST MEIN // LEBEN VND STER // BEN IST MEIN // GEWIN. PHIL.1.

Dnia 10 kwietnia 1566 zmarła w Bogu Dorota, córka Joachima Zitzwits, niech Bóg błogosławi Jej duszy.
Chrystus jest moim życiem, a śmierć jest moją korzyścią.
List św. Pawła do Filipian I, w. 21

Źródła:
E. Kal, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku
R. Szmelter, Zabytki kultury ziemi lęborskiej (części przyłączonej w r. 1975 do województwa słupskiego), mps, Lebork 1978, s. 24.

Posted under: Epitafia

Comments are closed.