Lębork – Płyta nagrobna Johanna Wiedermanna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Płyta o wymiarach 180 x 118 cm wykonana z wapienia, powstała po 1640 r. Wmurowana w prezbiterium, na południowym filarze łuku tęczowego. Górną część zajmuje sześciowierszowa inskrypcja:

JOHANN WIEDERMANN [GEBURTING] // AUS BRABANT AUS DEM // … FURSTENTHUM THOR… // IN STRAMPOY DEN 8M //… 06 // GESTORBEN DEN 23. MAY [1]640 // IN STOLP.

Johann Wiedermann urodzony w Brabant1 … w [miejscowości] Strampoy dnia 8 maja [16]06 zmarły w dniu 23 maja 1640 r. w Słupsku.

W partii środkowej epitafium ozdobna ligatura z liter JHS otoczona wieńcem laurowym. U dołu dwuwierszowy, majuskułowy napis:

DAMICH OFFT DIE WELT BETRUBET // HAB ICH IN GOTT ABGESIEGET.

Skoro mnie często świat zasmucał, odszedłem w Bogu.

1.Brabancja – kraina historyczna w zachodniej Europie obejmująca część Belgii i południowo-zachodniej Holandii.

Żródła:
H. Dmochowska, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku
R. Szmelter, Zabytki kultury ziemi lęborskiej (części przyłączonej w r. 1975 do województwa słupskiego), mps, Lebork 1978, s. 23.

Posted under: Epitafia

Comments are closed.