Marx Julius +1924

Marx 2013 ogol

Kamienny pomnik zachowany w lapidarium.

Hier ruhet in Frieden / Julius Marx / * 1. Juli 1859, / + 10. Dezbr. 1924 / Wilhelmine Marx / * 4. Janr. 1855 / + 21. März 193[1]

Tu spoczywa w pokoju Julius Marx ur. 1. lipca 1859, zm. 10. grudnia 1924 oraz Wilhelmine Marx ur. 4. stycznia 1855, zm. 21 marca 193[1]

Rentier Julius Marx(1) mieszkał wraz z żoną przy ul. Amtstrasse(2) [Kopernika] 39a. Zmarł na udar mózgu, zaś żona Wilhelmine Marx3 z domu Schreiber zmarła na uwiąd starczy.

Zostali pochowani w części Gewölbeplatz, w kwaterze 1, rząd 6, miejsca 4 i 5.

Julius Marx pojawił się w księgach adresowych Słupska dopiero w 1920 r., możliwe, iż przybył on wraz żoną do miasta dopiero po przejściu na emeryturę.

Źródła:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 72/228/376,
  2. Adreßbuch der Stadt Stolp i. P. 1921. Stolp i. Pom.: Delmanzo, 1921, s. 84,
  3. Akta parafii NMP w Słupsku 73/157/560.

 

Marx 2013 detal

045 Markgraf

Adreßbuch der Stadt Stolp i. P. 1921. Stolp i. Pom.: Delmanzo, 1921

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.