Mielke Wilhelm +1916

skanuj001003

Nie zachowany pomnik kamienny znany ze zdjęcia ze zbiorów Izby Pamięci Słupszczan. Z powodu słabej jakości zdjęć odtworzony tekst nie jest pewny!

Den Heldentod gefallen / Der Kaufmann / Wilhelm Mielke / Res. Inf. Reg. 2/21 / geb. 25.2.1895 / gest. 1.3.1916 im Res Feldlazarett 75 Flandern / Markus, 10,45.

Bohatersko poległy kupiec Wilhelm Mielke, żołnierz 2. kompanii 21 rezerwowego pułku piechoty, urodzony 25.2.1895 r., zmarły 1.3.1916 w rezerwowym szpitalu polowym nr 75 we Flandrii. Ewangelia św. Marka 10,45.

Przywołany werset z Ewangelii św. Marka brzmi: „Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe zycie na okup za wielu”.

Zwłoki Wilhelma Mielke zostały sprowadzone do Słupska i pochowane 3 listopada 1916 r.

Źródła:

1. Akta parafii NMP w Słupsku 71/194/320

IMGP7863

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.