Miłocice p. bytowski – Płyta nagrobna Jana von Below

Milocice

Renesansowa płyta datowana na 1617 r. wykonana z wapienia. Na karcie zabytku brak dalszych danych.

Źródło:

E. Łuszczyńska, B. Dąbrowska, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

Posted under: Epitafia

Comments are closed.