Osowo p. słupski – Tablica Martina Reinke

Osowo j

Tablica wykonana prawdopodobnie z wapienia znajdowała się w dawnym zborze ewangelickim w Osowie (gmina Kępice). Kartę obiektu wraz z dokumentacją obiektu założono w 1965 r., ale podczas kolejnej kontroli w 1980 r. stwierdzono jego brak.
Zabytek o kształcie zbliżonym do prostokąta, zaokrąglony u góry z wizerunkami putt w górnych narożnikach i ornamentem z akantu w kształcie zbliżonym do korony w górnej części. Między liśćmi wyryte dwie litery: D i H.

Tekst:
BONUM VIRUM FAMA VENIAT MORI // EHR WURDIGES ANDENKEN //
…..GOTTSELLIGE[N] HERRN INSPECTORIS…..  // MARTIN REINKE // HAT ZUR EHE GEHABT DIE WOLLSELIGE FRAU // CHRISTINA ELISABET VON KLEISTEN // AUS DEM HAUSE DALTENTIN // ER WAR //GOTTSEELIG GEGEN SEINEN GOTT // DIENSTREU GEGEN SEINER HERRSCHAFT // LIEBREICH GEGEN SEINE ……. //  VERTRÄGLICH GEGEN SEINES GLEICHEN // AUFRICHTIG GEGEN JEDER MANN // MILDTHÄTIG GEGEN DIE ARMEN // IST GEBOHRE[N] ANNO 1609 4 DECEMBER GESTORBE[N] A[NN]O …..

….. Czcigodnej i świętej pamięci pana inspektora ……. Martina Reinke, który miał za żonę dobrotliwą Panią Christinę Elisabet [urodzoną jako] Kleisten  z domu Daltentin.  Był bogobojny w stosunku do Boga,  wierny w służbie przełożonych, kochający wobec swoich [bliskich(?)], zgodny w stosunku do równych sobie,  szczery w stosunku do każdego człowieka, dobry dla biednych. Urodzony 4 grudnia 1609 roku, zmarł w …………. roku.

Poniżej 6 wersów  zawierających cytat z Biblii nie do odczytania.

Źródło:
E. Łuszczyńska, B. Dąbrowska, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.