Pagel Isaak +1891

Awers Rewers

Dwa fragmenty rozbitej, wykonanej z piaskowca dwustronnej macewy zawierającej po jednej stronie napis w języku hebrajskim, a po drugiej w niemieckim zachowane w domu przedpogrzebowym cmentarza żydowskiego w Słupsku.

[Hier] ruhet in Gott / …st geliebter Mann / … guter Vater [Isaa]k Pagel / geb. 23. August 1838, / gest. 30. Dezbr. 1891. / Dem Auge Fern / dem Herzen ewig [nah].

Tu spoczywa w Bogu … kochany mąż …. dobry ojciec Isaak Pagel urodzony 23. sierpnia 1838 r., zmarły 30. grudnia 1891 r. Daleko od oczu, zawsze blisko serca.

Handlarz Izaak Pagel został odnotowany w księgach adresowych Słupska dwukrotnie, w 18761 i 18822 r. W 1876 r. mieszkał przy ulicy Sandberg [Wiejska] 136a, a w 1882 r. przy Wollweberstrasse 236.

W księdze z roku 18943 występują dwie wdowy:

  1. wdowa Caroline z domu Zoschke mieszkająca przy Schmiedethotmauerstrasse [Francesco Nullo] 106a oraz
  2. Wdowa Pagel (imienia nie podano) z domu Brok mieszkająca przy Grosse Auckerstrasse [Słowackiego] 40a.

Niestety, nie wiemy, czy któraś z tych kobiet była wdową po Izaaku Pagel.

Źródła:

1. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe). Stolp: Eschenhagen, 1876.

2. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den wichtigsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe). Stolp: Holder, 1882, s. 69.

3. Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1894, s.60.

Sandberg04

Sandberg (okres międzywojenny)

AB 1882 s 69

Adressbuch 1882

AB 1894 s 60

Adressbuch 1894

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.