Bukowo Morskie p. sławieński – Płyta nagrobna Detleva von Sletze

Płyta rycerza

Płyta o wymiarach 189 x 110 cm wykonana z marmuru w XV w. W centrum pola ryty rysunek. Przedstawia on mocno zatartą tarczę herbową o prostej górze, zaokrąglonych bokach, zwieńczoną ostrym łukiem. Ułożona pod kątem, górna krawędź przechylona na lewą stronę. Rolę tarczy wypełnia wygięta w kształcie łuku ryba.
Prawym rogiem tarcza herbowa łączy się z labrami. W tym miejscu „cząpka” wysoka z krzyżem w centrum. Górą zakończony zebranym pasem tkaniny. Jej drugi koniec rozwianymi fałdami powiewa po prawej stronie.
W zwieńczeniu wychodzący z za czapki lew. Widoczny tylko fragment, reszta uszkodzona, zatarta, całe przedstawienie opracowane z profilu.

Wzdłuż krawędzi ryte trzy pasy, które wydzielają pole dla inskrypcji. Obiega ona płytę dookoła. Ujęta jest w podwójną ramkę. napis minuskułą gotycką:

ANNO DNI MCCCC… // nieczytelny //….DIE MATHEI OBIIT D[OMIN]US DITLIVIUS SLETZE IN… // nieczytelny //……OPPO DUS …..MILITES: ORATE PRO EIS

Źródło:
D. Horoszko, opis zabytku z kart ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

Posted under: Epitafia

Comments are closed.