Raddatz J. +1819

Raddatzies

Niewielka (22 x 25 cm) cynowa tabliczka z wyrytym wklęsłym napisem kursywnym datowana na 1819 r. Pochodzi ze zbiorów dawnego Heimatmuseum w Słupsku. Według zachowanej notatki Hardowa została przyniesiona w okresie międzywojennym przez panią Schuffert jako pochodząca z dawnej części Gewölbe słupskiego cmentarza. Tabliczka ozdobiona jest motywami dębu i ostu jako symbolu wierności i cierpienia.

Napisana jest w typowej dla dawnego Pomorza regionalnej odmianie języka niemieckiego – języku Plattdeutsch.

Ruhd  in  Godd  entseelde / Glieder ;  die Kein  Todes  bild  mehr / Schrekd ; bis  der  Herr  der / Schoepfung  Wieder ; euch  Zum / besern  Leben  Wekd ; / Schmerdzvoll  isd  Wenn  Freunde  uns / Verlaszen ; Wenn  der  Todd  dir raubt ; so uns  Zur  Seide  Stehn  under / Trähnen  Sehen  wir  sie  erblassen die  nur  Drockned /Droekned   Hoffnung  auf  ein / Wiedersehn  J. Raddatzies / Gestorben  den  17 Junÿ  1819.
Spoczywaj w Panu, Ciało bez ducha, którego widmo śmierci już nie smuci
aż Pan Stworzenia znów do lepszego życia Cię obudzi. Ciężko, gdy odchodzą przyjaciele – gdy śmierć zabiera tych, co stoją u Twego boku. Widzimy ich przez łzy, które osusza tylko nadzieja na ponowne spotkanie. J. Raddatz zmarł 17 czerwca 1819 roku.

  Brak danych o upamiętnionej na tabliczce osobie.

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.