Rarwino p. białogardzki – Płyta nagrobna nieznanej osoby

Płyta

Barokowa płyta wykonana z piaskowca w II połowie XVII w. Zinwentaryzowana w 1965 r., nie stwierdzono jej obecności podczas ponownej inwentaryzacji w 1983 r.
Prawdopodobnie została przykryta drewnianym podium, na którym stoi mensa ołtarzowa, bądź też w 1976 r. została zalana betonem wraz ze starą posadzką podczas remontu kościoła.

Źródło:
K. Loose, E. Lukas, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych założonej w 1965 r. i sprawdzonej w 1983 r. przez P. Jaskanisa, przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

 

Posted under: Epitafia

Comments are closed.