Renn Emma +1921

Druk

Dolna część kamiennej tablicy nagrobnej zachowana w lapidarium.

……/ [Emma Renn] / geb. Mickley / * 2 März 1854, / + 4 März 1921. / der Lehrer i. R. / Paul Renn / * 19. Sept. 1857, / + 7. Febr. 1934.

………..[Emma Renn] z domu Mickley, ur. 2. marca 1854, zm. 4. marca 1921 oraz emerytowany nauczyciel Paul Renn, ur. 19. września 1857, zm. 7. lutego 1934.

Emma Renn(1) zmarła na zawał serca, a jej mąż Paul Renn(2) na raka żołądka i wątroby. Oboje zostali pochowani w części Gewölbe, w kwaterze 7, rząd 16, miejsca 3 i 4.

Nauczyciel   Paul Renn urodził się  w Gaci(3) [Gatz]  w powiecie słupskim. Ukończył ewangelickie seminarium nauczycielskie  w Bytowie i  zdał  egzaminy zawodowe [I. Lehrerprüfung] w 1881, obejmując następnie stanowisko nauczyciela w Przębędowie Słupskim [Prebendow] w powiecie słupskim, gmina Główczyce gdzie pracował do 1914/15 roku. Po przejściu na emeryturę przeniósł się wraz z żoną do Słupska i został wymieniony w księdze adresowej 1916 r. jako Lehrer a.D.

Małżonkowie Renn mieli troje dzieci urodzonych w Przebędowie: Hertha Erna Elfriede  ur.  1885,  Agnes Alice Helene ur.1888 oraz Magdalene  Frieda  Elisabeth 1994(4).
Po przybyciu do Słupska Paul Renn wraz z żoną i co najmniej jedną córką zamieszkali przy ul. Poetensteig(6) [Zygmunta Krasińskiego] 12.

Źródła:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 72/074/058,
  2. Akta parafii NMP w Słupsku73/262/472,
  3. Relacja p. Britty Kertscher geb. Borsum  z Greifswaldu,
  4. Standesamt Zezenow, akty chrztu nr: 1885 nr 58, 1888 nr 32, 1894 nr 34,
  5. Einwohnerbuch der Stadt Stolp in Pommern 1931.Stolp i. Pom.: Delmanzo, 1931, s. 295.

AB 1931

Einwohnerbuch der Stadt Stolp in Pommern 1931.Stolp i. Pom.: Delmanzo, 1931

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.