Rosin Max +1942

Rosin

Kamienny nagrobek zachowany w lapidarium.

Hier ruhe in Frieden / Max Rosin / * 11.11.1875, + 21.6.1942. / Es ist der Herr; er tue, / was ihm wohlgefällt.

Tu spoczywa w pokoju Max Rosin, ur. 11.11.1875, zm. 21.6.1942. Pan to jest. Niech więc czyni, co dobre w oczach Jego.

I księga Samuela, rozdz. 3, w. 18.

Kowal Max Rosin(1) został pochowany w części Gewölbeplatz, kwatera 9, rząd 21, miejsce 6. Syn zmarłego, handlarz bydłem Karl Rosin zarezerwował obok drugie miejsce, dla Berty Rosin, z domu Koschnick żony Maxa. Na nekrologu(2)widnieje  imię Emilii Rosin z domu Ewald, prawdopodobnie synowej zmarłego.

Max Rosin mieszkał w 1937 r. przy ul. Poststrasse(3) [Sierpinka] 19.

Źródła:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 74/284/195,
  2. Zeitung für Ostpommern, 24.06.1942,
  3. Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei, 1938, s. 145.

Rosin Max ZH 24 06 1942

Nekrolog zamieszczony w Zeitung für Ostpommern, 24.06.1942,

image165

Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei, 1938

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.