Schmidt Frieda +1907

IMGP5266

Szczątek żeliwnego krzyża dziecięcego zachowany w Izbie Pamięci Słupszczan.

Awers:

Hier ruhet in Gott / unsere liebe Tochter / Frieda Schmidt / geb. 1. Janr. 1907, / gest. 27. Octbr. 1907.

Tu spoczywa w Bogu nasza kochana córka Frieda Schmidt, urodzona 1 stycznia 1907, zmarła 27 października 1907.

Rewers:

Dem Vater und der / Mutter mein, war ich ein / liebes Töchterlein. Gott / aber, dem ich lieber war, der / nahm mich auf zur / Engelschaar.

Byłam skarbem dla mego ojca i matki, póki Bóg, co bardziej kocha, nie przyjął mnie między swoje dziatki.

W księgach parafii Mariackiej brak jest wzmianki o zmarłym dziecku, prawdopodobniej jej rodzice mieszkali w części miasta podległej parafii św. Piotra. W księdze adresowej z 1907 wymieniono 49 mężczyzn i 24 kobiety noszące to nazwisko. Brak przesłanek pozwalających na zidentyfikowanie rodziny Friedy Schmidt.

IMGP5268

IMGP5271

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.