Słupsk – Epitafium małżonków Meddinger

Widok ogólny

 Epitafium znajduje się obecnie w południowej nawie kościoła, wcześniej jednak umieszczono je w zakrystii, gdzie stanowiło nadbudowę ołtarza. W dzisiaj zachowanym kształcie nie posiada ono żadnych napisów, jednak wg Bottgera na istniejącej w I poł. XIX w. podwalinie wymienieni byli fundatorzy: Gabriel Minding i Elisabeth Hillen.

Nazwiska namalowane były jednak – co było widoczne – w miejscu starego napisu. Superintendent Stössel podał wcześniejszą treść napisu: „Ten monument został wzniesiony dla przypomnienia śmierci Gabriela Meddingera aptekarza i Elisabeth Hill. Anno MDCLXXII (1672)”. Niewątpliwie chodzi w obu przypadkach o to samo dzieło i należy przyjąć wcześniejszą wersję nazwisk przedstawionych na epitafium osób.
Obraz centralny namalowany został na drewnie, a przedstawia Ukrzyżowanie z rodziną Fundatora; nie jest nazbyt wartościowym dziełem sztuki, lecz przykładem poprawnego malarskiego rzemiosła.
Na pierwszym planie na osi symetrii przedstawiono Chrystusa z głową pochyloną na prawe ramię, w krótkim perizonium z rozwianymi po bokach końcami. U stóp krzyża trupia czaszka i piszczele. Za krzyżem klęcząca postacie w długich czarnych szatach z białymi, szerokimi kołnierzami. Obrazują one rodziców wraz z dziewięciorgiem dzieci. Czworo z tych dzieci – co można poznać po białych koszulach trumiennych –  nie żyło już w czasie powstawania obrazu. W tle ciemnoszary pejzaż z żółtym rozjaśnieniem na linii horyzontu, białymi obłokami  i błyskawicą.
Malowidło było poddane renowacji. Z opisu tego dzieła z roku 1824 wynika, że dwie męskie figury zostały zniszczone wskutek oddziaływania czasu lub, co wydaje się bardziej prawdopodobne wskutek nieszczęśliwego wypadku, tak że tylko samo drewno można było oglądać.
Według tego opisu obraz został namalowany w roku 1585. Jednak barokowy styl obrazu, jak również stroje przedstawionych na nim osób czynią taką datację mało prawdopodobną. Należy raczej przyjąć datę podaną przez Stössela – 1672 jako moment powstania tego zabytku.
Obraz obramowany jest łukowymi elementami architekto-nicznymi oraz figurami – Wiarą ( z księgą), Nadzieją (z kotwicą). W uszakach postacie Miłości (z dzieckiem) oraz Sprawiedliwości (z wagą) przechodzące bokiem w profile maszkaronów. Powyżej Anioł Śmierci z klepsydrą i Archanioł zabijający smoka.  Na cokołach pod figurami głowy otoczone wężami, w zworniku głowa kobieca. Całość zwieńczona ażurowym ornamentem chrząstkowym.

Źródło:
Hardow R., Alte und neue Grebdenkmäler im Stadt= und Landkreis Stolp, Słupsk, 1930, przeł. W.M.Wachniewski, s. 19.

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.