Słupsk – Epitafium Simona Schroedera

 

Widok ogólny epitafium

Epitafium powstałe ok. roku 1671 umieszczone jest obecnie nad wejściem do zakrystii w południowej nawie kościoła.

Jego centralny obraz przedstawia scenę z Drogi Krzyżowej. Na pierwszym planie Chrystus w długich szatach upada pod krzyżem, który unosi Szymon Cyrenejczyk i jeden z żołnierzy. Wokół wojsko i tłum odprowadzający na Golgotę. Niebo posępne, ciemne. Całość w tonacji ciemnej (barwy ugrowe i złamana czerwień w szatach). Obraz namalowany został na drewnie i zachował się w dobrym stanie. Nie stanowi wybitnego dzieła sztuki, namalowany został prawdopodobnie przez rzemieślnika amatora.
Obraz flankowany jest dwoma kariatydami -z lewej z krzyżem i księgą (symbol Wiary), z prawej z kotwicą (symbol Nadziei). Na głowach korynckie kapitele dźwigające belkowanie i profilowany, wystający gzyms. W zwieńczeniu, pośrodku w tondzie herb – w kartuszu i klejnocie rak. Tondo otoczone ornamentem okuciowym z rolwerkami i sterczynami oraz pękami owoców. Uszaki pełne, z ornamentem okuciowym i pękami owoców. Pod obrazem tablica zawierająca inskrypcję  ujęta w ornament okuciowy z rolwerkami i maszkaronami i pękami owoców z główką uskrzydlonego aniołka.
Na ilustracji obrazującej zabytek w książce Hardowa widać trudną do identyfikacji rzeźbę umiejscowioną na pustym obecnie postumencie na szczycie epitafium.
W roku 2006 przeprowadzono całościową renowację obiektu połączoną z przywróceniem pierwotnych polichromii przykrytych później brązową farbą. Jednocześnie odkryto pełną treść inskrypcji.


Tekst


EPITAPHIUM HONESTI ET INGENUI JUVENIS SIMONIS SCHROEDERI. // QUI PIE OBIIT ANNO CHRISTI MDCLXXI DIE XIV SEPTEMBRIS // ANNO VERO AETATIS SUAE XXV //
HIC SITUS EST SIMON ILLE PIUS SCHRODERUS AC ANNIS // CURA SEQV. TENERIS CUI FUITINDE DEUM VERO… MORIENS VIVENS SPONDEBAT AMICIS // OMNIBUS ILLE SUIS NON SINE FRUGE DEOUS // IPSIUS HOC QVAMUIS RECUBET SUB MARMORE CORPUS // MENS TAMEN ANG…ICOS VIVIT ADEPTI CHOROS //
HOC MONUMENTUM FRATERNI AMORIS ET PIETATIS //
POSUERUNT FRATER ET SOROR  // JACOB ET ANNA

Epitafium uczciwego i szlachetnego młodzieńca Simona Schroedera, który pobożnie umarł dnia 14 września 1671 w wieku lat 25.
…….
Pomnik ten z braterską miłością i czcią położyli brat i siostra Jakub i Anna.

Źródła:
1.Hardow R., Alte und neue Grebdenkmäler im Stadt= und Landkreis Stolp, Słupsk, 1930, przeł. W.M.Wachniewski, s. 19.
2. Karta ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywana w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

 

 

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.