Słupsk MPŚ – Epitafium nieznanego mężczyzny z Rokosowa pow. Świdwin

Rokosowo

Drewniane, XVII  – wieczne epitafium z tablicą w kształcie owalu otoczoną panopliami. U dołu po bokach dwa bębny, wokół tablicy szesnaście kolistych tarcz herbowych z resztkami polichromii. Prawdopodobnie namalowane były tam herby rodu zmarłego.
Epitafium zwieńczone było hełmem rycerskim widocznym na zdjęciu przechowywanym w Delegaturze Urzędu  Ochrony Zabytków w Słupsku.
Zabytek pochodzi z opuszczonego kościoła grecko-katolickiego w Rokosowie powiat Świdwin, obecnie przechowywane w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Źródło:

„Die blume ist verwelckt” Protestanckie funeralia na Pomorzu od początku XVII do połowy XX wieku, Katalog z wystawy w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2010, s. 47.

Muzeum

 Zdjęcie z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.