Słupsk MPŚ – Epitafium rodziny Michaela Stoltenborga z Darłowa

IMGP5627

Epitafium powstałe w II poł. XVII w. przechowywane obecnie w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku  upamiętnia rodzinę mieszczan darłowskich. Płaskorzeźbione, w formie kapliczki zwieńczonej dwuspadowo. Centralnie figura Ukrzyżowanego. U stóp krzyża trupia czaszka, wokół po obu stronach postacie członków rodziny. Po prawo od krzyża – matka i córki (trzy w pierwszym rzędzie nie żyły w momencie stworzenia epitafium -wskazują na to białe szaty), jedna (w czepcu) była mężatką, kolejna (z odkrytą głową) pozostawała wtedy panną. Po lewo stronie ojciec i siedmiu synów. W obramieniu, w układzie antytetycznym motywy putt, owoców granatu. Ornament wolutowy.

Tekst:
Na górnej tablicy:
DIESES EPETHAPHIUM HATT DER EHRENFESTE // FURACHTBAHRE UNDT KÜNSTREICHE M[EISTER] MICHAEL STOLTENBORG // WOLLBEDIENETER MUSICUS INSTRUMENTALIS HIESIGER STADT // RÜGENWALDE, UNDT DESSEN EHEFRAW, DIE VIEL EHR=UNDT // TUGENDTSAHME FRAW ANNA HAUENSTEINS IN DIESE KIRCHE // ZUM GEDACHTNUTZ IHRER UNDT IHRER KINDER // DERER SIE ETZLICHE ALHIE BEGRABEN LASSEN, // AUFFGERTICHTET DEN 19. JULY. // ANNO 1660.

To epitafium kazali postawić w tym kościele szanowny, szlachetny, miłośnik sztuki, mistrz Michael Stoltenborg, zasłużony muzyk tutejszego miasta Rugenwalde1 i jego żona, szlachetna i cnotliwa p. Anna [z domu] Hauensteins  ku pamięci swojej i swoich dzieci których kilka tutaj pochowali. Dnia 19 lipca roku 1660.

Na dolnej tablicy
BARUCH IV. CAP.
ZICHET HIN, IHR LIEBEN KINDER ZICHET HIN, ICH ABER BIN VERLASSEN, // EINSAM. ICH HABE EUCH ZIEHEN LASSEN MIT TRAWREN UND WEINEN GOTT // ABER WIRD EUCH MIR WIEDER GEBEN MIT // WONNE UND FREWDE EWIGLICH.

Pójdźcie drogie dzieci, idźcie, ja jestem samotny. Pozwoliłem Wam odejść z żałobą i płaczem. Bóg mi Was jednak odda z rozkoszą i radością na wieki.
Księga Barucha IV, w. 23 i 24

1 Darłowo

Źródło:
K. Kontowski, P. Zawada, Sztuka sakralna ziemi sławieńskiej. Katalog wystawy ze zbiorów Heimatmuseum i Muzeum w Darłowie, Darłowo 2005, s. 36.

 

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.