Słupsk MPŚ – Pokrywa sarkofagu Daniela Hebrona z Zagórzycy pow. Słupsk

POkrywa

Wykonana ok. 1628 roku mocno zniszczona cynowa pokrywa trumny Daniela Hebrona urodzonego 16 października 1584 r/ w Stargardzie. Jako żołnierz walczył w czasie wojny 30-letniej w cesarskiej armii Albrechta von Wallensteina. Posiadał majątek ziemski pomiędzy Damnicą a Zagórzycą Daniel Hebron zmarł 8 lipca 1628 roku i został pochowany w Zagórzycy. Szczątki jego sarkofagu odnaleziono w 1925 r. na łące między Machowinem a Zagórzycą. Właścicielka miejscowych dóbr p. Schultz-Mahnwitz podarowała znalezisko do Heimatmuseum w Słupsku w grudniu 1926 r.

Płyta cynowa w formie trapezu pierwotnie stanowiąca płaska pokrywę sarkofagu. Mocno zniszczona, z licznymi ubytkami, zachowana w dwóch fragmentach. Na licu, w górnej części widoczne dwa jeszcze czytelne herby: Hebron i Gottberg, malowane farbą i złotem.

W części dolnej inskrypcja dotycząca narodzin i śmierci Daniela Hebrona. Krawędzie płyty dekorowane ornamentem roślinnym, osobno nakładanym na płaską płytę. W górnej i dolnej części widoczne rytowane przedsta­wienie kości złożonych w ziemi, inskrypcja:

DANIEL HEBRON WEILANDT DER ROM / KAYS S MAY BESTALTER OBRISTER ZV / ROS VNDT FVES VBER DRE REGIMEN / TER VF CARSANITZ DAMNITZ VND / WILDTSCHITZ ERB VND PFANDT / GESESSEN YST ANNO 1584 AM TAGE / GALLI IN DIESE MVCHE SECHLIGE WELT / GEBOHREN VND ANNO 1628 DEN / DEN 8 YVLY ZVE NEVWEN STARGARDT / ANDER YHNAYM WAHREMGLAVBEN / ERKENTINVS VND BEKENT / NVS VNSERS ENIGEN ERLOSERS / VND SELIGMACHERS YESV / CHRISTI GANZ SANFFT VND / SEHLIGLICH YM 44 YHAR / SEINES ALTERS VORSTORBEN DESSEN / NACH GELASSENE FRAW WITTBE / DIE WOLEIDLE VIELEHR VND TVGENT / REICHE FRAW ERTMVETH GEBOR / NE VON GOTTBERGIN WVNSCHE / VON HERTZEN DAS DER BARMHERZIGE / GOTT DER SEELEN GNEDICK SEIN UND / DEM… AM YVNGSTEN TAGE / EINE FROLICHE AVF ER STEHUNG / VERLEIHENAUCHEN… WEIL… UNDIHRERKINDER… OST… SEYNWOLLE

Daniel Hebron, niegdyś mianowany przez rzymskiego cesarza pułkownikiem trzech regimentów, dziedzic i właściciel [dóbr] zastawnych Karżnica, Damnica i Wildtschitz, przyszedł na ten trudny świat w roku 1584 dnia 16 października, a w roku 1628 dnia 8 lipca w Nowym Stargardzie w swojej prawdziwej wierze utwierdzony, wyznawca naszego jedynego Odkupiciela i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zupełnie łagodnie i szczęśliwie w 44 roku swego życia zmarł…

Tłum.: A Dzięcielski

Źródło:

„Die blume ist verwelckt” Protestanckie funeralia na Pomorzu od początku XVII do połowy XX wieku, Katalog z wystawy w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2010, s. 27.

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.