Słupsk MPŚ – Tablica fundacyjna kaplicy grobowej w Pieszczu p. Sławno

IMGP5571

Wykonana ok. roku 1728 z czerwonego wapienia tablica erekcyjna o wymiarach 85×83 cm. pochodząca z nie istniejącej kaplicy rodowej przy kościele w Pieszczu. W górnych narożnikach umieszczono herby: rodu von Krockow (po prawej) i nie rozpoznany po lewej.

HANC / CRYPTAM EXGENTE CROCCOVIANA / Christiane mortuorum / ut / majorum monumentum, / Et sui corporis mortalis documentum / Suae futuraemortis momento monitus / Caspar a Crockow. / S. Reg. Maj: Danicae / Capitaneus centurieequestris / Haeredittarius Dominus in Peesti Palow / Dubberzin Franzen / et reliqua / Renovavit et instauravit / A.O.R. MDCCXXVII

Tę kryptę rodu Crockowów  chrześcijanin śmiertelny jako wielkie dzieło i świadectwo swojego śmiertelnego ciała przywołując moment swojej przyszłej śmierci, Caspar Crockow Jego Królewskiego Majestatu Duńskiego(?) kapitan centurii konnej, dziedzic dóbr w Peest*, Palow**, Dubberzin***, Franzen**** i pozostałych odnowił i wystawił roku Pańskiego 1728.

* – Pieszcz gm. Postomino powiat sławieński

** – Pałowo gm. Postomino powiat sławieński

*** – Dobrzęcino gm. Kobylnica powiat słupski

**** – Wrząca gm. Kobylnica powiat słupski

Źródło:
„Die blume ist verwelckt” Protestanckie funeralia na Pomorzu od początku XVII do połowy XX wieku, Katalog z wystawy w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2010, s. 60-61.

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.